Tel.: 495 211 359, 608 153 708, Email: info@tonermax.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014

 

TONERMAX, s.r.o., K Zastávce 23/12a, Hradec Králové, 503 41

IČ:26004216, DIČ:CZ26004216, Tel: 495 211 359, Mob: 608 153 708, www.tonermax.cz, info@tonermax.cz

 

 • Banka:Komerční banka Hradec Králové
 • Číslo účtu:35-9234850287
 • Kód banky:0100

 

 • Banka:Fio banka, a.s.
 • Číslo účtu:2200683968
 • Kód banky:2010

 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 21988

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hod.

 

I. Základní ustanovení

 

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost TONERMAX, s.r.o., IČ 26004216, DIČ CZ26004216, se sídlem K Zastávce 23/12a, 503 41 Hradec Králové - Věkoše, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 21988 jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 z. č. 89/2012 Sb. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.tonermax.czv sekci Kontakt.

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem je dle ust. § 419 z.č. 89/2012 Sb. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem je dle ust. § 420 a násl. Z .č. 89/2012 Sb. ten kdo vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se též považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy. Kupující se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná zboží. Po objednání zboží se má za to, že kupující obchodní podmínky vzal na vědomí a souhlasí s nimi.

 

II. Ochrana osobních údajů

 

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky, dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím. Kupující dále potvrzuje, že jedná dobrovolně a současně potvrzuje, že byl v části "Zpracování osobních údajů" podrobně informován, poučen a seznámen se zásadami zpracování osobních údajů, které jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

III. Ochrana průmyslových a autorských práv

 

Odběrateli nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů dodavatele či jiných firem, jejichž zboží se vyskytuje v obchodní nabídce dodavatele, pokud není stanoveno jinak.

U renovací tonerových a inkoustových kazet a kompatibilního spotřebního materiálu jsou jména a názvy výrobců použity pouze ke specifikaci výrobků. Uvedení výrobci se nepodílejí na výrobě či službě námi nabízeného zboží v tomto bodě.

 

IV. Cenové a platební podmínky

 

Ceny uvedené na www.tonermax.cz jsou uváděny včetně DPH 21 %. Ceny uvádí prodávající (dodavatel) v aktuální nabídce na www.tonermax.cz. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem společnosti TONERMAX, s.r.o

 

Zboží můžete objednat:

 • Telefonicky: telefonické objednávky přijímáme v pracovní dny od 7:00 do 15:00 na telefonním čísle 495 211 359, 608 153 708
 • Písemně: písemná objednávka musí obsahovat níže uvedené údaje
 • Přes internet: na naší internetové adrese www.tonermax.cz naleznete elektronický obchod, který Vám umožní rychlý a pohodlný nákup (po přihlášení a ujednání cenových podmínek individuální ceny).

 

Písemná objednávka musí obsahovat následující údaje:

 • obchodní jméno (u fyzických osob jméno a příjmení)
 • sídlo (fakturační adresu) odběratele
 • dodací adresu, je-li jiná než fakturační
 • jeho IČO a DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH
 • objednávkové číslo a název zboží uvedeného v ceníku dodavatele
 • počet kusů zboží
 • jméno a příjmení oprávněného zástupce odběratele (kupujícího)
 • telefonní spojení
 • emailová adresa
 • požadovaný způsob převzetí objednaného zboží a způsob platby

 

Objednávka je považována za přijatou až v okamžiku, kdy bude objednávka vyplněna, a to se všemi povinnými údaji. Od tohoto data začíná běžet doba pro vykrytí objednávky. Pokud bude smlouva uzavřena za použití elektronických prostředků bude kupujícímu-spotřebiteli poskytnuta v textové podobě smlouva a znění všeobecných obchodních podmínek dle § 1827/2 z.č. 89/2012 Sb. U objednání renovací tonerových a inkoustových kazet je nutné zaslat vaše prázdné kazety spolu s objednávkou. Platba za zboží se provádí buď dobírkou, platební kartou, hotově při převzetí ve vzorkové prodejně na adrese: TONERMAX, s.r.o., K Zastávce 23/12a, Hradec Králové, 503 41, nebo je možné využití platby předem tzv. zálohovou fakturou (zboží v tomto případě není blokováno skladem). Po připsání částky na náš účet dojde neprodleně k odeslání zboží na vaši adresu. Pokud nedojde k zaplacení zálohové faktury ve splatnosti je zálohová faktura stornována a objednávka zrušena. Platba na fakturu se platností 14 dní je možná pouze u státních organizací, úřadů a škol.

 

Způsoby a ceny doručení


Doručení na adresu přepravní společností

 • Česká pošta - Balík do ruky - Objednávka do 1500 Kč

Doprava - 70,00 Kč,Dobírka + 50,00 Kč

 • Česká pošta - Balík do ruky - Objednávka 1500 až 5000 Kč

Doprava - 0,00 Kč,Dobírka + 50,00 Kč

 • Česká pošta - Balík do ruky - Objednávka nad 5000 Kč

Doprava - 0,00 Kč,Dobírka + 0,00 Kč

 

 • DPD Private - Flexibilní doručení - Objednávka do 1500 Kč

Doprava - 80,00 Kč,Dobírka + 50,00 Kč

 • DPD Private - Flexibilní doručení - Objednávka 1500 až 5000 Kč

Doprava - 20,00 Kč,Dobírka + 50,00 Kč

 • DPD Private - Flexibilní doručení - Objednávka nad 5000 Kč

Doprava - 0,00 Kč,Dobírka + 0,00 Kč

 

Osobní odběry

 • Ve vzorkové prodejně na adrese: TONERMAX, s.r.o., K Zastávce 23/12a, Hradec Králové, 503 41 – ZDARMA (na prodejně nelze platit platební kartou)

 

* včetně DPH 21 %. Termín expedice u většiny objednaného zboží je cca do 2 dnů, vyhrazujeme si právo tento termín změnit. Termín expedice zboží, které není dostupné ( dostupnost - není skladem, na dotaz, dlouhodobě nedostupné, obvyklá doba dodání atd. ) bude upřesněn.

 

V. Dodací podmínky

 

Zboží je dodavatelem dodáno odběrateli na adresu uvedou na objednávce. Instalace zakoupeného zboží není součástí dodávky zboží. Spolu se zbožím je odběrateli dodán i daňový doklad - faktura. Nepřevezme-li odběratel zboží na dohodnuté adrese a v dohodnutém čase, platí veškeré náklady spojené s dodáním zboží a též i náklady spojené s opětovným dodáním zboží.

Odběratel specifikuje způsob dodání v objednávce, možné jsou následující varianty:

 • Osobní odběr ve vzorkové prodejně odběratele: TONERMAX, s.r.o., K Zastávce 23/12a, Hradec Králové, 503 41
 • Českou poštou
 • DPD

 

VI. Záruční podmínky

 

 

Záruka na originální, kompatibilní, renovovaný spotřební materiál (tonery, cartridge, zobrazovací jednotky, zapékací jednotky, přenosové pásy, odpadní nádobky, tiskové hlavy …) činí 24 měsíců, tiskárny a kopírky, vazače, skartovačky, tabule atd. činí 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací se zbožím, závady vzniklé mimo vliv dodavatele např. náraz, pád, voda, sluneční záření apod. Dodavatel nepřebírá zodpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, škod vzniklých v důsledku nesprávného používání zboží, vnějšími událostmi, nešetrným zacházením, neodbornými zásahy do zboží, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování zboží. Záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním. Vady na zboží, které vznikly chybnou manipulací odběratele (kupujícího), dodavatel po dohodě s odběratelem opraví mimo záruku na náklady kupujícího. Reklamace zboží, která nebyla uplatněna v záruční době, již nebude považována za reklamaci. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání zboží.

 

VII. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel dle § 419 a § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákona

 

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 a násl. z.č. 89/2012 Sb. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy zaslat prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, a to formou odesláním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy uveřejněného na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající potvrdí přijetí formuláře spotřebiteli bez zbytečného odkladu

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, je povinen nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od prodávajícího obdržel. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Náklady spojené na vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy, pokud tato byla uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, nese dle § 1820 odst. 1 písm. g) z. č. 89/2012 Sb. spotřebitel.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, a to stejným způsobem, jakým od něj peněžní prostředky přijal. Podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí mu prodávající ve smyslu ust. § 1832 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb. náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu dle § 1833 z.č. 89/2012 Sb. za snížení hodnoty zboží. Spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit dle § 1837 písm. e) z.č. 89/2012 Sb. v případě, že se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitel, ale je podnikatel

 

V případě, že kupující není spotřebitel, ale je podnikatel, tj. při zadání objednávky uvede své IČ, neuplatní se ustanovení článku VII. (odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel) a čl. X. odst. 1 (mimosoudní řešení sporů). Kupující, který není spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 z.č. 89/2012 Sb., je odchylně od ustanovení čl. VI. poskytována záruka za jakost zboží v délce 6 měsíců, která počíná běžet od převzetí zboží kupujícím, dle ust. § 1921 odst. 1 z.č. 89/2012 Sb. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat opravy, doplnění toho, co chybí nebo přiměřené slevy z ceny. Pokud nelze vadu odstranit může kupující buď od smlouvy odstoupit, nebo se může domáhat přiměřené slevy z ceny dle § 1923 z.č. 89/2012 Sb.

 

IX. Reklamační podmínky

 

K reklamaci některého z našich výrobků použijte, prosím, náš reklamační formulář. Děkujeme. Odběratel je povinen zboží neodkladně po převzetí zkontrolovat. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je odběratel povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit písemný zápis o poškození za přítomnosti dopravce.

 

Česká pošta - Jak reklamovat dodané zásilky s poškozením nebo úbytkem obsahu?

Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky.

Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem.

 

DPD - Dostal se k vám poškozený balíček nebo jste vadu způsobenou přepravou zjistili až po otevření?

To nás moc mrzí. Máme pro vás návod, jak v takových situacích postupovat, aby se vše co nejrychleji vyřešilo. Přivezli mi balíček a zjistil(a) jsem, že:

Přepravní obal je na pohled poničený nebo zdeformovaný.

 • V případě, že vám kurýr přivezl poškozený balíček, máte plné právo ho odmítnout. Zároveň ale můžete balíček přijmout, sepsat s kurýrem formulář Zápis o škodě (pokud již není sepsaný z depa) a zkontrolovat, zda nedošlo k porušení jeho obsahu. Pokud je zboží poškozeno, můžete balíček rovnou vrátit kurýrovi a poté nás kontaktujte, abychom reklamaci vyřídili.

Přepravní obal je v pořádku, ale obsah je poškozený.

 • Pokud zjistíte, že je obsah balíčku poškozený, nejpozději do 2 dnů vyplňte formulář Zápis o škodě na www.dpd.cz/reklamace nebo kontaktuje přímo nás, abychom reklamaci vyřídili.

 

Odběratel je povinen uplatňovat reklamaci písemnou (faxovou či e-mailovou) formou zaslání či oznámení zjištěné závady zboží na adresu sídla prodávajícího. Reklamace zboží musí být dodavateli doručena s vadným zbožím, vždy písemně se stručným popisem závady. Neprokáže-li odběratel doklad o koupi zboží má odběratel právo reklamaci odmítnout. K reklamaci lze přijmout zboží pouze ve vhodném obalu. Zboží zaslané k reklamaci poštou či jiným dopravcem musí být řádně zabezpečeno před případným dalším poškozením. Při převzetí vadného zboží bude vystaveno potvrzení o přijetí a do 3 dnů od tohoto převzetí bude kupující informován o rozhodnutí o reklamaci. Lhůta k odstranění vad je 30 dní. Je-li vada odstranitelná může se kupující domáhat opravy, doplnění toho, co chybí nebo přiměřené slevy z ceny. Pokud nelze vadu odstranit může kupující buď od smlouvy odstoupit, nebo se může domáhat přiměřené slevy z ceny dle § 1923 z.č. 89/2012 Sb.

 

X. Závěrečná ustanovení

 

Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů z kupní smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění novel, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz) Tyto obchodní podmínky jsou platné dnem vyvěšení na níže uvedených internetových stránkách, tj. Od 27.4.2016. Údaje uvedené na těchto webových stránkách se nesmějí bez souhlasu držitele autorských práv kopírovat a dále používat.